JAN TŘÍSKA, DÍVČÍ AKT, DŘEVO

125.000

20. století, dřevo, výška 230 cm.

Kategorie: Štítky: ,

Popis

Narodil se 4. prosince 1904 v Pelhřimově v rodině tesařského mistra. Nadání pro výtvarné umění měli všichni tři jeho sourozenci. Jeho bratr Stanislav, který zemřel mladý v roce 1934, byl grafikem. Druhý bratr František se zabýval malbou.

Busta Jiřího Wolkera na rodném domě v Prostějově od Jana Třísky

Jan v mládí pracoval nejprve u svého strýce v zemědělství, ale záhy následoval bratra Františka, tou dobou člena kočovné divadelní společnosti ředitele Türschela-Slavinského. Za pobytu společnosti v Tršicích poznal Jan místního kamenosochaře Čeňka Palíka. Na to opustil divadelní společnost a nastoupil do Palíkovy dílny, kde se po dvou letech vyučil kamenosochařem. Další rok získával Jan Tříska další zkušenosti u olomouckého sochaře Julia Pelikána.

Po skončení vojenské služby v roce 1926 se Jan přihlásil ke studiu na pražské Akademii výtvarných umění. Studoval sochařství a medailérství u prof. Otakara Španiela. Akademii ukončil v roce 1931. Následoval studijní pobyt v Paříži, který Jana Třísku nepochybně v jeho další tvorbě ovlivnil. Nakonec se Jan Tříska vrátil na Hanou, když v roce 1932 přišel za svou budoucí ženou do Prostějova, kde se usadil natrvalo.

V Prostějova pak vznikají první velká díla, mezi nimi především pomník Bedřicha Smetany v Prostějově z let 1934 a 1935 či pamětní deska k 500. výročí narození Matěje Rejska, z roku 1949, umístěná na prostějovské radnici. Významným dílem byl rovněž památník obětí druhé světové války v Javoříčku z let 19521955. Z dalších prací lze uvést např. bustu Jiřího Wolkera na jeho rodném domě v Prostějově či pomník F. S. ProcházkyNáměšti na Hané. Od konce čtyřicátých let se Jan Tříska navíc věnoval tvorbě medailí a plaket a i tuto tvorbu lze považovat za významnou. V přehledu díla sochaře Jana Třísky nelze opomenout ani jeho práci restaurátorskou. Renovoval mimo jiné portál prostějovského zámku, sgrafita Jana Kotěry a Františka Kysely na Národním domě v Prostějově, či sgrafita Jana Preislera pro prostějovskou Obchodní akademii.

Sochař Jan Tříska zemřel 24. září 1976 v Prostějově a je pohřben na tamějším hřbitově.